Prečo gymnastika?

 • Je základom pohybovej gramotnosti, komplexne rozvíja motoriku a koordináciu celého tela. Posilňuje a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť, s omnoho menším rizikom vzniku svalových disbalancií ktoré vznikajú jednostrannou záťažou pri niektorých športoch. Gymnastika je športom pre všetky športy, niet lepšieho základu.. Je obrovským vkladom do života, učí sebadisciplíne a rešpektu k ostatným. Prispieva tiež k osobnému zdraviu a pohode – fyzickej, sociálnej a intelektuálnej 

Čo je to gymnastika?

 • Gymnastických športov je až sedem, uvediem len dva, ktoré sú aktuálne pre nás
 • Gymnastika pre všetkých (GPV)  Tvorí základ našej práce v predškolských a školských prípravkách. Fyzická, priateľská aktivita nekladúca dôraz na bodovanie – cvičí sa pre rýdzu radosť z pohybu. Výraz pre všetkých zahŕňa tú najvšeobecnejšiu rovinu – neplatia obmedzenia veku, pohlavia, rasy či úrovne trénovanosti
 • Športová gymnastika žien (ŠGŽ)  Gymnastický štvorboj – preskok, bradlá, kladina, prostné. Inou rečou premety, výmyky, šnúry a saltá.. Tu sa už naozaj maká, driluje a potí, žarty bokom 🙂 Pod záštitou Slovenskej Gymnastickej federácie súťažíme v rámci Slovenského pohára v kategórii C

Čo sa u nás deti naučia?

 • Ponúkame kondičnú gymnastiku (pre deti v školskom aj predškolskom veku)
  Trénuje sa 1x týždenne a tréningy vedieme formou Gymnastiky pre všetkých (GPV). Zameriavame sa na zvýšenie amplitúdy pohybov, správne držanie tela, rozvoj funkčnej sily a zlepšenie orientácie v priestore. Všestranné pohybové impulzy. Učíme deti základné gymnastické tvary a lokomócie, ktoré sú spoločné pre všetky gymnastické športy. Preferujeme nenásilné vedenie, na nikoho netlačíme. Disciplínu udržujeme prirodzenou hierarchiou
 • A športovú gymnastiku (pre deti v školskom veku)
  Trénuje sa intenzívnejšie, 2 až 3x týždenne. Omnoho viac sa posilňuje, čo je hlavný rozdiel od tréningov vedených kondičnou formou.
  Deti sú pripravované na súťažný koncept športovej gymnastiky a tie najsnaživejšie na súťažiach náš klub aj reprezentujú. To je tiež jedna z veľkých výhod gymnastiky, oproti ponukám bližšie nešpecifikovaných pohybových prípraviek. Gymnastika nielenže poskytuje najlepší možný pohybový základ pre akýkoľvek šport, ale deti ktoré gymnastika nadchne ju môžu robiť ako špecializáciu. A súťažiť v regulérnom olympijskom športe, ktorý má jasné pravidlá a bohatú históriu

Múdrosť bojovníka.. ,,Čokoľvek čo robíš, rob vždy najlepšie ako vieš. Nezáleží na tom, či je to práca fyzická, alebo duševná, či je to zamestnanie, alebo hobby.
Postupne tým nasiakne celý Tvoj život a celé Tvoje dielo.
Neexistujú žiadne limity, len spoločenské dogmy.
A Ty pri nich nesmieš zostať, musíš ísť za ne.
Nie si tu preto, aby si si zobral časť. Si tu, aby si prevzal všetko,,