Prečo gymnastika?

 • Je základom pohybovej gramotnosti, komplexne rozvíja motoriku a koordináciu celého tela. Posilňuje a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť, s omnoho menším rizikom vzniku svalových disbalancií ktoré vznikajú jednostrannou záťažou. Gymnastika je najlepším základom pre všetky športy, na tom sa zhoduje väčšina športových odborníkov. Učí koncentrácii, sebadisciplíne a rešpektu k ostatným. Prispieva tiež k osobnej pohode – fyzickej aj intelektuálnej 

Čo je to gymnastika?

 • Gymnastických športov je až sedem, uvediem len dva, ktoré sú aktuálne pre nás
 • Gymnastika pre všetkých (GPV)  Tvorí základ našej práce v predškolských a školských prípravkách. Priateľská aktivita nekladúca dôraz na bodovanie – cvičí sa pre rýdzu radosť z pohybu. Výraz pre všetkých zahŕňa tú najvšeobecnejšiu rovinu – neplatia obmedzenia veku, pohlavia, rasy či úrovne trénovanosti
 • Športová gymnastika žien (ŠGŽ)  Gymnastický štvorboj – preskok, bradlá, kladina, prostné. Inou rečou premety, výmyky, šnúry a saltá.. Tu sa už naozaj maká, driluje a potí, žarty bokom 🙂 Pod záštitou Slovenskej gymnastickej federácie súťažíme v rámci Slovenského pohára

Čo sa u nás deti naučia?

 • Ponúkame kondičnú gymnastiku (pre deti v školskom aj predškolskom veku)
  Trénuje sa 1x týždenne a tréningy vedieme formou Gymnastiky pre všetkých (GPV). Zameriavame sa na zvýšenie amplitúdy pohybov, správne držanie tela, rozvoj funkčnej sily a zlepšenie orientácie v priestore. Všestranné pohybové impulzy. Učíme deti základné gymnastické tvary a lokomócie, ktoré sú spoločné pre všetky gymnastické športy. Preferujeme nenásilné vedenie, deti do ničoho nenútime. Disciplínu udržujeme prirodzenou hierarchiou
 • A športovú gymnastiku (pre deti v školskom veku)
  Trénuje sa intenzívnejšie, 2x až 3x týždenne. Omnoho viac sa posilňuje.
  Deti sú pripravované na súťažný koncept športovej gymnastiky a tie najsnaživejšie náš klub reprezentujú aj na súťažiach. To znamená, že deti ktoré gymnastika nadchne, sa jej môžu v našom klube venovať ako svojej špecializácii. A teda súťažiť v regulérnom olympijskom športe, ktorý má jasné pravidlá a bohatú históriu

Múdrosť bojovníka.. ,,Čokoľvek čo robíš, rob vždy najlepšie ako vieš. Nezáleží na tom, či je to práca fyzická, alebo duševná.
Postupne tým nasiakne celý Tvoj život a celé Tvoje dielo.
Neexistujú žiadne limity, len spoločenské dogmy.
A Ty pri nich nesmieš zostať, musíš ísť za ne.
Nie si tu preto, aby si si zobral časť. Si tu, aby si prevzal všetko,,